IT-systemen
Mijn Aansluiting biedt veilige en toekomstbestendige IT-systemen voor versnelling in de aansluitketen.

Onze IT-oplossingen

Mijn Aansluiting biedt veilige en toekomstbestendige IT-systemen waarmee we bijdragen aan het realiseren van meer werk, een kosten-efficiënter proces in de sector en optimalisaties voor onze klanten.

Lees hieronder meer over onze IT-systemen en diensten.

Landelijk Intake Portaal

Één landelijke, klantvriendelijke intake portal voor het aanvragen, wijzigen of verwijderen van aansluitingen.

Digitaal Samenwerkings-platform

Digitale informatie-uitwisseling tussen netbeheerders en aannemers via het Digitaal Samenwerkings-platform.

Combi Aansluiting Proces Ondersteuning

CAPO geeft betrokkenen bij het combi-aansluitproces een eenduidig en gedeeld beeld van de status van lopende aanvragen en projecten.

Power BI Rapportages

Inzicht in doorlooptijden en prestaties van de aansluitketen.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over toekomstige ontwikkelingen via de nieuwsbrief van Mijn Aansluiting.