Integraal programmeren
De belangrijkste kenmerken van integraal programmeren in kaart.

Integraal programmeren in kaart

Integraal programmeren is een veelomvattend thema, dat verschillende disciplines raakt en waarbij diverse belanghebbenden uiteenlopende doelen nastreven. Maar hanteert iedereen die hier een rol in speelt, wel dezelfde definitie van wat ‘integraal programmeren van de fysieke leefomgeving’ eigenlijk is? En zien deelnemers dezelfde belangrijke kenmerken?

Om organisaties met publieke taken die hiermee te maken hebben of ermee aan de slag willen, een helder fundament te bieden, heeft een aantal deskundigen de mouwen op gestroopt. Op basis van een documentstudie en een aantal denksessies eerder dit jaar, is deze informatiekaart opgezet door het ontwikkelteam van Citydeal Openbare Ruimte. Door er een kaart van te maken met verschillende aftakkingen en in heldere kleuren, is het gelukt om de verschillende lagen van dit veelomvattende thema helder te presenteren. De kaart kan behulpzaam zijn voor iedereen die pas nèt met dit thema te maken krijgt, omdat het in één oogopslag de belangrijkste kenmerken laat zien. Ook is de kaart verhelderend voor mensen die er al jaren mee werken.

 

“Het afstemmen van langetermijnplannen (inclusief bijbehorende financiering) van verschillende organisaties en/of organisatieonderdelen met één of meer publieke taken, die samenwerken bij werkzaamheden aan de onder- en bovengrond in een gebied.”

Dat is de definitie van integraal programmeren volgens het ontwikkelteam. Een aantal ervaringsdeskundigen van gemeenten en netwerkbedrijven heeft samengewerkt om de informatiekaart te ontwikkelen. Op de kaart staat niet alleen de definitie van integraal programmeren helder omschreven, maar is ook in één oogopslag te vinden wat de doelen zijn van integraal programmeren met concrete voorbeelden en uitgangspunten.

Ook zijn de randvoorwaarden voor de deelnemende organisaties opgesteld, en zijn de belangrijkste cultuurwaarden en competenties benoemd; essentieel voor succesvolle samenwerking. Zo biedt de kaart concrete handvaten voor samenwerkende partijen.

Bekijk de Informatiekaart Integraal Programmeren van de fysieke leefomgeving.

Meer weten over de informatiekaart of integraal programmeren? Neem contact op via secretariaat@mijnaansluiting.org. 

Praktijkvoorbeelden Integraal programmeren

Op diverse plekken in Nederland wordt de ambitie van meer integraal werken en langer vooruitplannen al omarmd. In projecten worden ervaringen opgedaan met bijvoorbeeld andere vormen van samenwerking. Al deze praktijkvoorbeelden worden gepresenteerd in deze catalogus, ontwikkeld door De Bouwcampus. 

Hebt u een praktijkvoorbeeld dat een plek verdient in de catalogus? Laat het dan weten aan De Bouwcampus.

Rollenspel: Botsende belangen

“Gemeente Leeuwaerdenhout en “De Nieuwe Energie” slaan de handen ineen en gaan daarom aan de slag. Samen pakken wij de handschoen op om als voorloper in Nederland Leeuwaerdenhout te voorzien van waterstof én een nieuwe hoogwaardige openbare ruimte. Twee vliegen in een klap.” Met dit persbericht begint het rollenspel waarmee een groep van maximaal twaalf deelnemers zelf ervaart hoe de weg verloopt naar een gemeenschappelijk gedragen ontwerp en uitvoeringsplan. 

Het spel vraagt een doorlooptijd van ongeveer twee uur. Ook is er een verkorte versie gemaakt waarmee het spel in 30 tot 40 minuten gespeeld kan worden, als onderdeel van een korte werksessie. 

De ervaringen tot nu toe leren dat deelnemers in het spel letterlijk voelen dat er nog andere belangen aan de tafel zitten, dan ze uit hun eigen situatie gewend zijn. Dit helpt in de bewustwording dat integraal samenwerken de norm moet zijn om werkzaamheden in de leefomgeving doelmatig en doeltreffend te realiseren; voorbij botsende belangen, met een gezamenlijk doel.  

Meer weten over het rollenspel? Neem contact op met Sjoerd Loeffen via secretariaat@mijnaansluiting.org. 

Blijf op de hoogte

Blijf via de nieuwsbrief van Mijn Aansluiting op de hoogte over toekomstige ontwikkelingen.